Start » Klubbnytt » Bra att veta för din klubb » Klubbambassadören

Klubbambassadör för Rotarys Läkarbank

Har er Rotaryklubb en klubbambassadör för Rotarys Läkarbank?  För att få information om Läkarbanken till klubben är det bra om en klubbmedlem blir ambassadör för Läkarbanken.

Bertil Malmström, klubbambassadör i Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb ordnar golftävling

Bertil Malmström, klubbambassadör i Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb ordnar golftävling

Ambassadören kommer att regelbundet få en unik inblick i Läkarbankens spännande verksamheten i Kenya och vad som händer i Sverige som han/hon kan sprida i klubben.

Även om Din klubb inte aktivt stöder Rotarys Läkarbank, är det viktigt att bevaka vad som händer! Uppgiften som klubbambassadör är utmärkt för en ny medlem i klubben som på ett illustrativt sätt kan få inblick i hur ett Rotary-projekt fungerar.

Klubbambassadören kan:
– förmedla aktuell information om Läkarbanken till klubben.
– vara en central länk mellan klubben och Läkarbanken.
– boka in intressanta föredrag av Rotaryläkare.
– ta initiativ till arrangemang och insamlingar till förmån för Rotarys Läkarbank.

Ambassadören kan få stöd från distriktsrepresentanten i sitt uppdrag och kan också kontakta kansliet direkt om alla sorts frågor.

För att bli ambassadör behöver klubbens IT ansvarige registrera personen i fråga på klubbens lista över funktionärer i Rotarys datasystem som kontaktperson för Rotarys Läkarbank.

Uppdaterad: 15.04.15