Uarda-Akademien och Rotarys Läkarbank

Uarda-Akademien är en sammanslutning av aktiva och före detta spexare och karnevalister, vars syfte är att ”slå vakt om Uarda-traditionens kontinuitet, samt att verka för den lundensiska spex- och humortraditionens bevarande och utvecklande. Akademin bildades 1958 i samband med spexet Uardas 50 års-jubileum.

I mitten på 90-talet inleddes ett framgångsrikt samarbete med Rotary i Helsingborgsområdet med ett koncept där Uarda-Akademin stod för underhållningen och de olika Rotaryklubbarna sålde biljetterna. Föreställningen blev en stor framgång och tillsammans med bidrag från lokala sponsorer kunde en sexsiffrig summa pengar sändas vidare till Rotarys Läkarbank.

Framgångarna i Helsingborg har sedan spridit sig som ringar på vattnet över hela södra Sverige. Varje år uppträder Uarda-Akademien på olika orter med samma koncept. Under 2012 har Uarda-Akademien uppträtt både i Emmaljunga och senast den 13 oktober i Växjö.

Akademien består av 77 ledamöter och leds av ett konsistorium bestående av 7 ledamöter. AkademiePraeses under de första 25 åren var Sten Broman. Han efterträddes vid sin bortgång 1983 av Håkans Strömberg som i sin tur efterträddes av Jan Wirén. Sedan 1996 är Olof Jarlman Praeses.

2006 utnämdes Uarda-Akademien till Paul Harris Fellow genom Kalmar-Slott Rotaryklubb med motiveringen:

”Kalmar-Slott Rotaryklubb har vid två tillfällen 2004 och 2006 arrangerat spexföreställningar i Kalmar Teater med syfte att samla finansiella medel till Rotarys poliobekämpning och Rotarys Läkarbank (2004) och till ett lokalt projekt angående läs- och skrivsvårigheter (2006). För att genomföra dessa synnerligen uppskattade föreställningar har ledamöter ur Uarda-Akademien i Lund frikostigt ställt upp.

Kalmar-Slott Rotaryklubb har efter föreställningarna kunnat överlämna betydande summor till de nämnda projekten och känner därför stor tacksamhet för spexaktörernas insatser i Kalmar.”