Barn och mödravård i Kenya

Vaccinationer är en av de mest kostnadseffektiva hälsoinsatserna som kan göras. Därför har vaccinationsverksamhet varit en viktig del av Rotary Doctors Swedens verksamhet i många år.

Just nu genomförs vaccinationer vid sjuksköterskeledda jeeplinjer med mobila barn- och mödravårdskliniker i North Pokot, Endebess och Kwanza regionerna. Tre team åker ut till byar långt ut på landsbygden för att vaccinera barn, för kontrollera barns viktkurvor, genomföra mödravårdskontroller och ge råd om preventivmedel.

Vaccinationsprogrammet för barn innehåller följande vacciner: BCG mot TBC, polio, mässlingen, samt pentavalent som är mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B och en bakterie som förorsakar lunginflammation och hjärnhinneinflammation.

Teamen består av en Kenyansk personal från Rotary Doctors, en sjuksköterska eller en labtekniker, och där till sjuksköterskor från den lokala hälsovården. Rotary Doctors ser till att teamen når ut till de som bäst behöver vården, vilket betyder att kostnaderna för jeepen och transporten täcks av Rotary Doctors. Hälsomyndigheterna står för vaccinationerna och preventivmedel, som oftast kommer från Internationella organisationer, så som UNICEF. I North Pokot där 1/3 av barnen är undernärda följer också en nutritionist med teamet för att undervisa och ge råd till mammor.

Detta är viktig förebyggande vård som räddar liv. Stöd gärna verksamheten genom ett bidrag, Swish: 900 47 22, eller bankgiro 900-4722. Skriv barn och mödravård i informationsfältet.

En av sponsorerna för denna verksamhet är Inner Wheel klubbar runt om i Sverige.